START   FASTIGHETSTEKNIK   PLANERING OCH KONSULTERING   WEBBDESIGN   KONTAKTUPPGIFTER 

FUNGERANDE TEKNISKA LÖSNINGAR
ÄR VIKTIGA FÖR OSS ALLA!

Vi har alla kontakt med olika tekniska lösningar varje dag. Oberoende om det gäller elplaneringen för egnahemshuset, eller ventilationen på arbetsplatsen är det viktigt att allt fungerar som det skall.

CJH Engineering är ett enmansföretag grundat 2007, men kan tackvare goda erfarenheter erbjuda många olika typer av tjänster bl.a. inom fastighetsteknik och planering. Verksamhetsområdet är främst västra Nyland.


       Med hopp om gott samarbete!

       Carl-Johan Holmberg